Nätverket hälsofrämjande sjukvård

Angereds närsjukhus är en del av nätverket hälsofrämjande sjukvård. Det svenska nätverket för hälsofrämjande sjukvård etablerades 1996. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals. Medlemskapet innebär att organisationen ska verka för ett hälsofrämjande arbete.

En hälsoorientering innebär att tydliggöra hälso- och sjukvårdens uppdrag; att utöver att bota och lindra när sjukdom redan uppkommit också förebygga sjukdom och utveckla vårdens arbete med att stärka patienternas självupplevda hälsa. Nätverket för hälsofrämjande sjukvård fokuserar på god behandling och omsorg om patienterna.

Utvecklar kunskap och rutiner för hälsofrämjande arbete

Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården inom fyra perspektiv:

Patientperspektivet

Utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, till exempel patientundervisning vid långvarig sjukdom och vårdens arbete med att stödja förändring av levnadsvanor.

Befolkningsperspektivet

Bidra med kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa, till exempel skadeförebyggande arbete.

Medarbetarperspektivet

Angereds närsjukhus vill bli modellbildare för den goda arbetsplatsen där vi har fokus på en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Vi tillämpar rökfri arbetstid och lägger stort fokus på att utbilda medarbetare i metoder som kan motivera patienter till livsstilsförändringar.

Styr- och ledningsperspektivet

Använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård - mer och bättre vård för pengarna!


Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer