Tobaksprevention

Att sluta röka före operation ger dubbelvinst! Tittskåp som visualiserar vinsterna med rökstopp.

Angereds närsjukhus arbetar med tobaksprevention i såväl befolkningsperspektiv som patient- och medarbetarperspektiv.

I nordöstra Göteborg dör fler människor i KOL, lungcancer och hjärtinfarkt än i övriga landet. En förklaring är tobaksbruket i området. Andelen dagligrökare i nordöstra Göteborg ligger långt över riksgenomsnittet och även statistiken över andelen passiv rökning.

Angereds närsjukhus har arbetat med att minska tobaksbruket i området sedan starten 2008. 

Angereds närsjukhus erbjuder tobaksslutarstöd.

Sluta röka med Angereds närsjukhus - film

För att stötta de som vill sluta röka har vi gjort en film där två före detta rökare berättar om hur de burit sig åt för att sluta röka. Hur de motiverat sig och hur de mår nu.

Dessutom för vi höra Nedim, överläkare inom kardiologi på ANS, berätta om fördelarna med att sluta röka. Titta på filmen!

Filmad föreläsning om unga och tobak

Vitt snus, e-cigaretter, svart snus och ”gammal” rökning. Ny statistik över användandet bland unga visar branta kurvor. Hur mycket nikotin får man i sig via de nya produkterna? Varifrån kommer de? Hur funkar de? 

Svar finns i denna filmade föreläsning som ordandes av folkhälsoenheten på Angereds närsjukhus i samband med Tobaksfria veckan 2022.

 

Vill du se eller ta bort undertexter? Klicka på symbolen [==] till höger i filmfönstrets nedre list
Transkription Filmad föreläsning om unga och tobak.pdf (vgregion.se)
 

Föreläsare är Maria Martini, utvecklingsledare för ANDTS-frågor vid Göteborgs stad (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak, Spel). Den färska statistik som presenteras kommer från en undersökning som görs var tredje år bland cirka 3500 elever i årskurs nio samt drygt 3500 gymnasieungdomar i Göteborg (senaste undersökningen presenterades hösten 2022).

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer