Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tobaksprevention

Att sluta röka före operation ger dubbelvinst! Tittskåp som visualiserar vinsterna med rökstopp.

Angereds närsjukhus arbetar med tobaksprevention i såväl befolkningsperspektiv som patient- och medarbetarperspaktiv.

I nordöstra Göteborg dör fler människor i KOL, lungcancer och hjärtinfarkt än i övriga landet. En förklaring är tobaksbruket i området. Andelen dagligrökare i nordöstra Göteborg ligger långt över riksgenomsnittet och även statistiken över andelen passiv rökning.

Angereds närsjukhus har arbetat med att minska tobaksbruket i området sedan starten 2008. 

Angereds Närsjukhus erbjuder tobaksslutarstöd.

Rökstoppskåpet på plan 1.

Sluta röka med Angereds Närsjukhus - film

För att stötta de som vill sluta röka har vi gjort en filmer där två före detta rökare berättar om hur de burit sig åt för att sluta röka, hur de motiverat sig och hur de mår nu. Dessutom för vi höra Nedim, överläkare inom kardiologi på ANS, berätta om fördelarna med att sluta röka. Ta gärna del av filmen här nedan!

Sjukhuset har en arbetsgrupp för tobaksfrågor som består av personal från de olika verksamheterna samt kansli och ledningsrepresentant. Arbetsgruppens uppgift är att driva och utveckla tobaksarbetet internt och externt.

Utvecklingsarbete

Under våren 2016 driver sjukhuset ett utvecklingsarbete under temat rökfria lekplatser i nordost. Alla barns rätt till en rökfri, hälsosam miljö.

Vill du sluta med tobak?

Det är svårt att sluta, men hjälp finns att bli tobaksfri. Under rubriken Hälsa och livsstil hittar du våra rekommendationer.

Rökfri zon nordost

En behovsanalys av befolkningens hälsa och levnadsvillkor i nordöstra Göteborg visade tydligt att andelen rökare i Nordost ligger långt över riksgenomsnittet. Invånare i dessa stadsdelar dör även oftare i rökrelaterade sjukdomar såsom lungcancer, hjärtinfarkt och KOL.

Insatser lever vidare

Trots att den formella projekttiden har löpt ut är det flera aktiviteter som fortfarande pågår. Till exempel uppsökande verksamhet för att upptäcka tidig KOL genom så kallad spirometri och rökavvänjning.

Sluta röka med Angereds Närsjukhus

Maria Magnusson

Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet Sjukhusen i väster
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-04-28 14:14