Kostnätverket i Nordost

Nätverkets syfte är att underlätta för personal som arbetar hälsofrämjande att hjälpas åt när det gäller kosten. Frågor att diskutera och stötta varandra i är:

  • Vad har invånarna för behov när det gäller råd och stöd till bra mat?
  • Vad kan vi hjälpa dem med?
  • Har vi bra material som vi kan tipsa varandra om, eller problem som vi kan hjälpa varandra med?
  • Vilka riktlinjer finns, och vad säger den aktuella forskningen i olika frågor?

Kostnätverket bildades 2007 av dietister vid Angereds vårdcentral tillsammans med Hälsoteket i Angered. Syftet var detsamma som i dag. 

På maillistan finns för närvarande personer som arbetar i social nordost, Angereds närsjukhus, Centrala barnhälsovården, Centrala mödrahälsovården, Centrum för fysisk aktivitet, Familjecentralerna, Göteborgs Universitet, Hälsoteket i Angered, Hälsoteket i Östra Göteborg, Hälsoteket i Väster, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Måltid Göteborg, Närhälsan, Psykiatrisamordningen, Samordningsförbundet Göteborg Nordost samt Utbildningsförvaltningen.

Vi träffas två gånger per termin och får då ta del av inspirerande föreläsningar. Däremellan använder vi nätverket på andra sätt. Under årens lopp har vi tagit fram en del material. Du som vill sprida kunskap om mat och matvanor får gärna ladda ner och använda det.

Kontakt

Cecilia Hedström, dietist
Tfn 0705-25 50 92
E-post: cecilia.hedstrom@vgregion.se