Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Doulaverksamhet

Text mot vit botten: Stöd under graviditet, födsel och första tiden efter. Illustration av två gravida kvinnor.

Angereds Närsjukhus har ett åtagande att bidra till ökande deltagande i föräldrastödjande aktiviteter i sitt upptagningsområde i nordöstra Göteborg.

En doula är en kvinna som stödjer en annan kvinna före, under och efter förlossning. Doulornas insats bidrar till trygghet i kontakt med vården samt ger verktyg och strategier för föräldraskap. Föreningen Stöd i födsel och föräldraskap är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening med syfte att stödja och stärka blivande och nyblivna mammor. Doulorna hos Stöd i födsel och föräldraskap kallas även kulturtolkar och har särskild kompetens att stödja kvinnor med utländsk bakgrund. För 2018 har föreningen ett utökat uppdrag för att genom bland annat utbildningsinsatser stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

ANS administrerar doulastödet för kvinnor i hela Göteborg. Överenskommelse skrivs mellan föreningen Stöd i födsel och föräldraskap som leverantör av tjänsten och ANS.

Med de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa och vård på lika villkor som grund vill ANS genom doulaverksamheten bland annat:

  • långsiktigt stärka föräldraskapet.
  • förebygga förlossningskomplikationer.
  • bidra till en god start i livet för det nyfödda barnet.
  • stödja kvinnor som upplever sig ensamma kring sin graviditet.
  • skapa tryggare och säkrare förlossningar och på så sätt bidra till minskad spädbarnsdödlighet i Nordost.
Omslag till rapporten Doula/Kulturtolk i nordöstra Göteborg

Doula/kulturtolk i nordöstra Göteborg

En utvärdering av avtalet mellan ANS och Födelsehuset. Författare: Maria Näsfeldt, Masterprogrammet i folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. År: 2016. Handledare: Kajsa Ahlström, verksamhetsutvecklare Hälsa Angereds Närsjukhus. Sedan 2010 har Angereds Närsjukhus (ANS) administrerat doulastödet för kvinnor i nordöstra Göteborg. Årligen skrivs en överenskommelse mellan Födelsehuset som leverantör av tjänsten och Angereds Närsjukhus. Uppdraget är finansierat av Västra Götalandsregionen. Denna utvärdering syftar till att identifiera potentiella utvecklingsområden inom det samverkansavtal som ANS och Födelsehuset upprättat.

ANS firar Världshälsodagen 2018 på Bergsjöns bibliotek

Maria Magnusson

Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet Sjukhusen i väster
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2016-07-27 16:00