Doulaverksamhet

Angereds närsjukhus har ett åtagande att bidra till ökande deltagande i föräldrastödjande aktiviteter i sitt upptagningsområde i nordöstra Göteborg.

En doula är en kvinna som stödjer en annan kvinna före, under och efter förlossning. Doulornas insats bidrar till trygghet i kontakt med vården samt ger verktyg och strategier för föräldraskap. Föreningen "Tidigt föräldrastöd" utvecklar verksamheter och projekt som bidrar till jämlikhet i hälsa och en bra start på föräldraskapet och på barnets liv. Doulorna hos "Tidigt föräldrastöd" kallas även kulturtolkar och har särskild kompetens att stödja kvinnor med utländsk bakgrund. Under de senaste åren har föreningen ett utökat uppdrag för att genom bland annat utbildningsinsatser stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. 

Sjukhusen i väster administrerar doulastödet för kvinnor i hela Göteborg. Överenskommelse skrivs mellan föreningen "Tidigt föräldrastöd" som leverantör av tjänsten och Sjukhusen i väster. 

Med de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa och vård på lika villkor som grund vill Sjukhusen i väster genom doulaverksamheten bland annat:

  • långsiktigt stärka föräldraskapet.
  • förebygga förlossningskomplikationer.
  • bidra till en god start i livet för det nyfödda barnet.
  • stödja kvinnor som upplever sig ensamma kring sin graviditet.
  • skapa tryggare och säkrare förlossningar och på så sätt bidra till minskad spädbarnsdödlighet i Nordost.

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer

Kajsa Paniagua Iacobi

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer