Hälsa och miljö hänger ihop

Knäckebrödsmacka med grönskaer och bär på som bildar en glad gubbe.

Obesitas, undernäring och klimatkris hänger ihop!

Den som börjar äta mer grönsaker och frukt och minskar på köttet har goda chanser att förbättra sin egen hälsa. Detsamma gäller för den som cyklar i stället för att ta bilen. Förutom bättre hälsa för en själv så är sådana förändringar en del av omställningen som behövs både i Sverige och globalt för att hejda klimatkrisen och minska folkhälsoproblemen obesitas (fetma) och undernäring.

Hänger ihop och påverkar varandra

De här tre problemen hänger ihop framför allt genom hur vår mat produceras och transporteras över jordklotet. Ett exempel är storskalig produktion av nötkött för export i Sydamerika. Utsläpp från boskapen och från de långväga transporterna ökar jordens uppvärmning.

Lokalbefolkningens utrymme för att odla och skaffa mat har försämrats med ökad risk för undernäring som följd. Samtidigt bidrar överkonsumtion av kött i exempelvis Sverige till obesitas och dessutom kan en ensidig kost med alltför stor andel kött kan också leda till undernäring i form av brist på viktiga näringsämnen.

Produktionen av livsmedel som är fattiga på näringsämnen men rika på fett, salt, socker, och tillsatser är en annan del av de negativa spiraler som leder till mer obesitas, mer undernäring och ökade utsläpp av växthusgaser.

"Global syndemic"

Lancet-kommissionen, en vetenskaplig grupp som i många år har bevakat utvecklingen av obesitas, publicerade 2019 en rapport där de efterlyste politiska beslut som kan tvinga fram förändringar på systemnivå.

Forskarna använder i rapporten beteckningen ”syndemi” vilket betyder en situation när flera sjukdomar både har gemensamma orsaker och påverkar varandra. Hela problemkomplexet kallade de för ”Global Syndemic”.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Vi arbetar alltså lokalt med utmaningar som är globala.

Folkhälsoenheten ingår i Sjukhusen i västers strategigrupp för målen i Agenda 2030, som handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Att verka för hälsosamma matvanor och att stödja cykelskolorna i Nordost är exempel på insatser som både främjar hälsan hos enskilda individer och planeten.