Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Helhetsmetodiken

Helhetsmetodiken - ett sätt att kvalitetssäkra folkhälsoarbetet genom att systematiskt använda invånarnas synpunkter samt professionell reflektion i arbetet för en god och jämlik hälsa. Logotyp och byline.

Helhetsmetodiken är Angereds Närsjukhus metodik för folkhälsoarbete. Syftet är att fler barn och vuxna skall nå och vidmakthålla en god hälsa genom kvalitetssäkrade folkhälsoinsatser. Det innefattar en vetenskapsteoretisk grund, ett normkritiskt förhållningssätt för inkludering samt delaktighet från befolkningen.

Helhetsmetodiken ska bidra till att utjämna sociala skillnader i hälsa. Profession och invånare ska gemensamt ta fram formerna för hur arbetet och utvecklingen inom området ska bedrivas. Detta bygger på deltagarstyrning, det vill säga invånare och lokalt verksamma professionella skall ha en central position när det gäller att avgöra vilka åtgärder som skall vidtas och hur forskningen kring verksamheten skall bedrivas. Individer och grupper får stöd i att utveckla kunskap om hälsa utifrån sina egna förutsättningar.

Praktiskt  bedrivs arbetet med hjälp av kontaktpersoner och kontaktgrupper på exempelvis skolor, förskolor, familjecentraler, barnavårdscentraler och hälsotek. Insatserna som görs innebär kunskapsspridning, tydliggöra och underlätta pågående hälsofrämjande arbete och möjliggöra långsiktigt folkhälsoarbete. Helhet strävar också efter att främja normkritiska arbetssätt.

Webbverktyget Helhetsmetodiken

Som ett led i Helhetsmetodiken har vi tagit fram ett webbverktyg med tillhörande databas. Verktyget började användas i januari 2019. 

https://helhetsmetodiken.se/

Omslag till foldern Se Helheten genom kritisk reflektion.

Helhet Folder

Här kan du hämta hem en folder som beskriver Helhetsmetodiken i korthet.

Helhetsmetodiken - Föreläsning ANS 181210

Maria Magnusson

Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-03-10 12:10