Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Helhetsmetodiken

Helhetsmetodiken - Ett sätt att genom systematisk dokumentation kvalitetssäkra folkhälsoarbete för en god och jämlik hälsa - sidhuvud

Helhetsmetodiken är Angereds Närsjukhus metodik för folkhälsoarbete. Syftet är att fler barn och vuxna skall nå och vidmakthålla en god hälsa genom kvalitetssäkrade folkhälsoinsatser. Det innefattar en vetenskapsteoretisk grund, ett normkritiskt förhållningssätt för inkludering samt delaktighet från befolkningen.

Helhet ska bidra till att utjämna sociala skillnader i hälsa. Profession och invånare ska gemensamt ta fram formerna för hur arbetet och utvecklingen inom området ska bedrivas. Detta bygger på deltagarstyrning, det vill säga invånare och lokalt verksamma professionella skall ha en central position när det gäller att avgöra vilka åtgärder som skall vidtas och hur forskningen kring verksamheten skall bedrivas. Individer och grupper får stöd i att utveckla kunskap om hälsa utifrån sina egna förutsättningar.

Praktiskt  bedrivs arbetet med hjälp av kontaktpersoner och kontaktgrupper på exempelvis skolor, förskolor, familjecentraler, barnavårdscentraler och hälsotek. Insatserna som görs innebär kunskapsspridning, tydliggöra och underlätta pågående hälsofrämjande arbete och möjliggöra långsiktigt folkhälsoarbete. Helhet strävar också efter att främja normkritiska arbetssätt.

Helhetsmetodiken - Föreläsning ANS 181210

Maria Magnusson

Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet, Folkhälsoplanerare
Telefonnummer

Moa Hallmyr

Folkhälsoplanerare
Senast uppdaterad: 2018-12-20 10:42