Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik

Du som studerar folkhälsa kan välja att förlägga din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller praktik till folkhälsoenheten på Angereds närsjukhus.

Beslut fattas av verksamhetsansvarig för folkhälsoenheten, baserat på studienivå (alltså vilken termin du läser och om det är på kandidat- magister- eller masternivå), CV samt din motivering till varför praktik på Angereds närsjukhus skulle hjälpa dig att nå dina studiemål.