Publikationer och övrigt material

Här hittar du våra publikationer och annat informationsmaterial för nedladdning eller spridning.

Materialet är fritt att använda i den utformning du finner det här. 

Vill du använda bara delar av något material? Kontakta då nedanstående kontaktpersoner. 

Rapportserien En rapport från folkhälsoenheten Sjukhusen i väster

Bertolino, Charlotta (2023): Butiksvandringar i nordöstra Göteborg (pdf) Rapport 6 i rapportserien En rapport från folkhälsoenheten Sjukhusen i väster. Trollhättan: Sjukhusen i väster. ISBN 978-91-987828-6-8

Berg, C., Magnusson, M. (2023). Att vara förälder i ett nytt land (pdf) (En rapport från Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster) (nr. 5). Trollhättan: Sjukhusen i väster. ISBN 978-91-987828-5-1

Johansson, J., Magnusson, M. (2023). Växa med hälsa (pdf) (En rapport från
Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster) (nr. 4). Trollhättan: Sjukhusen i väster.
ISBN 978-91-987828-4-4 

Magnusson, M., Hedström, C. (2023). Levnadsvanemottagning Angered: Stöd till goda levnadsvanor med fokus på Allas rätt till hälsa (pdf) (En rapport från Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster) (nr. 3). Trollhättan: Sjukhusen i väster. ISBN 978-91-987828-3-7

Levnadsvanemottagning och Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster (2022). Höstpromenader i nordöstra Göteborg 2021 (En rapport från Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster) (nr. 2). Trollhättan: Sjukhusen i väster. ISBN 978-91-987828-1-3

Roux F., Magnusson M., Hallmyr M. (2022). Cykelskolor för hållbara samhällen: en enkätundersökning med deltagare i cykelskolor i nordöstra Göteborg (En rapport från Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster) (nr. 1). Trollhättan: Sjukhusen i väster. ISBN 978-91-987828-0-6.

Övriga rapporter

Rapport: Bamses Må bra-tidning. Familjers upplevelser av tidningen och pusslet (pdf)

Rapport: Bra liv i Gårdsten - När invånarna själva får råda (pdf)

Rapport: Doula/Kulturtolk Nordöstra Göteborg (pdf)

Rapport: Slutrapport - Pilotprojekt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser (pdf)

Rapport: Hälsoekonomisk utvärdering av potentiell kostnadseffektivitet - Pilotprojekt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser (pdf)

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer

Kajsa Paniagua Iacobi

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer