Jämlik hälsa - jämlik vård

Under 2023 gjordes en särskild satsning för att synliggöra Sjukhusen i västers arbete för att främja jämlik hälsa och jämlik vård.

Inom Sjukhusen i västers olika verksamheter pågår ständigt arbete som syftar till att främja jämlik hälsa och jämlik vård. Under 2023 gjorde folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster en särskild satsning för att synliggöra det arbetet. Med satsningen vill vi främja kunskapsöverföring och vara en pusselbit i arbetet med att nå nationella folkhälsomål - för att vi ska klara omställningen till mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

Satsningen kommer att sammanfattas i en rapport under våren 2024.

Nyhetsbrev om jämlik hälsa och jämlik vård

Med vårt nyhetsbrev vill vi sprida kunskap om årets aktuella insatser inom jämlik hälsa och vård, för att inspirera till bredare tillämpning och erfarenhetsutbyte. Nyhetsbrevet lyfter, samlar och dokumenterar årets aktuella insatser. 

Nyhetsbrevet ges ut tre gånger under 2023. De tre nyhetsbreven sammanställs i en rapport under våren 2024.

Prenumerera

Avprenumerera

Kontakta oss