Ansökan - verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik - folkhälsa

Till dig som studerar folkhälsa och vill förlägga din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller praktik till Angereds närsjukhus folkhälsoenhet.

Det kan vara en fördel att söka tillsammans med en annan student, både för chanserna att bli antagen och för bra studieresultat. Om du vill praktisera tillsammans med en annan sökande ska ni båda ange detta i era ansökningar.

Beslut fattas av enhetens chef, baserat på studienivå (alltså vilken termin du läser och om det är på kandidat-, magister- eller masternivå), CV samt din motivering till varför praktik på Angereds närsjukhus skulle hjälpa dig att nå dina studiemål.

Ansökan till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik - folkhälsa