Barnläkaren Anna Hicke-Roberts presenterar sin forskning om barnallergi

Anna Hicke-Roberts

Att barnet exponeras för mikrober och olika födoämnen i rätt skede under första levnadsåret är viktigt för att minska risken för allergier.

Den 8 oktober disputerar Anna Hicke-Roberts, barnläkare vid Angereds närsjukhus, i pediatrik vid Sahlgrenska akademin. Avhandlingen heter Changes in prevalence of asthma and allergy in Swedish school children over almost three decades and factors reducing risk of allergy.

Ämnet väckte hennes intresse när hon kom till Sverige från Polen i slutet av 1990-talet och upptäckte att både frekvensen av och svårighetsgraden på födoämnesallergi hos barn var betydligt högre i Sverige än i hemlandet.

1989 kom man fram till hygienhypotesen, som föreslår att mikroorganismer, parasiter och andra smittämnen bidrar till att stärka immunförsvaret och att mikrobiell exponering har minskat under åren. Även Annas forskning stöder detta. I sina studier har hon kommit fram till att flera spännande resultat, bland annat att handdisk, exponering för pälsdjur under första levnadsåret - ju fler desto bättre - och att köpa till exempel mjölk och ägg direkt från en bondgård, skyddar mot att utveckla astma och allergi. Att barn var mindre allergiska i Polen än i Sverige kunde bero på just en annan livsstil med högre exponering för mikrober, menar Anna.

Det är viktigt att utveckla tolerans genom att träffa på olika födoämnen i rätt tid under immunförsvarets utveckling, säger hon, och förklarar att en annan möjlig skyddande faktor är att börja med smakportioner när barnen är mellan fyra och sex månader. Anna pratar om ett så kallat immunologiskt fönster som infaller då, och som indikerar att en riskfaktor för allergi kan vara att börja med kompletterande mat antingen tidigare eller senare. Hon fann också att risken att utveckla födoämnesallergi är större om mamman har den typen av allergi.

Sedan början av 1990-talet har ökningen av eksem och astma avstannat. Varför vet man inte riktigt. Undantaget är pollenallergi, som fortsätter att öka. En möjlig förklaring som Anna ser kan vara att klimatförändringar ger en längre pollensäsong, som i sin tur ger en ökad risk att utveckla pollenallergi.

Vill du läsa mer och ta del av Anna Hicke-Roberts avhandling kan du göra det här: Disputation Anna Hicke-Roberts inom ämnet pediatrik.

Följ disputationen live den 8 oktober kl 9.00-11.30 via VGR Mötesplats.