Butiksguider stöttar invånare i nordöstra Göteborg med att göra bra val i livsmedelsbutiken

Två kvinnor vid fruktdisken i livsmedelsbutik
Butiks- och hälsoguiderna Rajaa Alkoray Shi och Saido Mohamed.

När vi besöker en livsmedelsbutik ställs vi inför väldigt många val – vi får påtryckningar från reklam, lockas av extrapriser, kanske är trötta, hungriga och stressade… då är det inte lätt att välja rätt. Det problemet vill Folkhälsoenheten på Angereds närsjukhus Sjukhusen i väster råda bot på.

Under en butiksvandring bjuder en diplomerad butiksguide in en liten grupp deltagare på en guidad tur genom olika stationer i livsmedelsbutiken. Vid varje station ger butiksguiden en genomgång kring vilka varor som är bra att välja mer av, och vilka vi vinner på att välja mindre av. Deltagarna får råd kring hur man tolkar innehållsförteckningar, vad nyckelhålssymbolen betyder, var man hittar de nyckelhålsmärkta varorna, och hur tallriksmodellen funkar – allt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Under vandringen får de en folder, som de får ta med sig hem och som de kan använda som stöd för minnet efteråt.  

Butiksguiderna är vanliga invånare i nordöstra Göteborg 

Idén med butiksvandringar, med till exempel dietister eller folkhälsovetare som ledare, är inte ny. Det som är nytt här är att det är vanliga invånare som leder vandringarna. Dessa invånare har ett särskilt intresse för hälsa och därför har de utbildat sig till hälsoguider i Sjukhusen i västers och Göteborgs stads regi.

I rollen som hälsoguider fungerar de som en direktlänk mellan folkhälsoarbetet på Sjukhusen i väster och invånarna i nordöstra Göteborg. Hälsoguiderna får uppdrag att sprida kunskap kring hälsa i sina nätverk i olika sammanhang och i sitt lokalområde. 

Folkhälsoenheten arrangerar utbildning till diplomerad butiksguide 

Angereds närsjukhus har ett särskilt folkhälsofrämjande uppdrag, riktat mot invånarna i nordöstra Göteborg. Charlotta Bertolino, folkhälsoplanerare på Folkhälsoenheten på Angereds närsjukhus och Sjukhusen i väster har själv varit ledare för många butiksvandringar i nordöstra Göteborg. Men, antalet deltagare i varje butiksvandring behöver vara litet för att fungera väl. Samtidigt är intresset stort och det blev svårt att räcka till. Därför väcktes idén att vidareutbilda hälsoguider till att också bli butiksguider, så att de kan leda butiksvandringar på egen hand.  

– Med hjälp av vidareutbildade hälsoguiderna kan vi nå ut och sprida kunskap om hälsosamma val till så många fler, säger Charlotta. Hälsoguiderna har också ett kontaktnät som gör att de kan nå fram dit våra vanliga kommunikationsvägar inte räcker.  

Tillsammans med Elin Lustig, leg. dietist, skapade och genomförde de en utbildning för hälsoguider till att bli diplomerade butiksguider. Utbildningen är 15 timmar lång och består av både teoretiska och praktiska moment.  

Modifierade vandringar under pandemin 

Den första kullen butiksguider var klara med utbildningen i början av 2020. De hann göra några butiksvandringar, men då kom pandemin. För att ändå kunna fortsätta med uppgiften modifierades butiksvandringarna till promenader och samtal utomhus under en period. Det har fungerat bra, men det blir förstås inte samma sak.  

– Det är ett uppskattat uppdrag att leda butiksvandringar. Hälsoguiderna har längtat och frågat efter när vi kommer starta upp, så det blir fint att komma igång igen, säger Elin. 

Nystart i maj 

Och i maj sker den efterlängtade nystarten, nu i livsmedelsbutiker som det var tänkt från början. Vandringarna är öppna för alla och kommer att hållas i olika butiker i nordöstra Göteborg. Hälsoguiderna rekryterar deltagare genom sina nätverk men den som är intresserad kan också anmäla sig via Hälsoteket i Angered och Hälsoteket i Östra Göteborg.  

– Det känns väldigt roligt och meningsfullt att jobba med butiksvandringar. Det är mycket uppskattat. Vi har till och med haft deltagare som tyckt att det varit så bra att de kommit tillbaka för en butiksvandring till, säger Rajaa Alkoray Shi, hälsoguide och diplomerad butiksguide.  

Läs mer om levnadsvanor