Coronatelefon på flera språk, för lika villkor

Faraidoun Moradi, läkare.
Faraidoun Moradi, läkare som startade en flerspråkig telefonlinje för corona-information.

När coronaviruset slog till ställdes läkare Faraidoun Moradi inför en situation han är väl bekant med – att göra en snabb bedömning och agera utefter behov. Bedömningen ledde fram till flera insatser, bland annat en flerspråkig telefonlinje dit invånare har kunnat ringa på persiska och kurdiska med frågor kring corona. Telefonlinjen blev en trygghet för många och gav också viktig kunskap inför framtida beredskapsarbete.

Faraidoun hade redan före corona ett engagemang för jämlik vård. När läget i samhället förändrades i samband med smittspridningen blev det återigen tydligt för Faraidoun att inte alla invånare har tillgång till samma stöd. 

– En äldre person som är född i Sverige, säg Greta 88 år, har troligtvis inte samma behov som Fatima, 88 år och född i Iran. Greta kan ringa 1177 eller 113 13 för att få råd och stöd, men för Fatima kan bland annat språket vara ett hinder, säger Faraidoun.

Akut situation kräver omedelbar åtgärd

Bedömningen som Faraidoun gjorde i slutet av mars var att situationen var akut och krävde omedelbar åtgärd. Det fanns bra information om viruset, på många olika språk, och många kunde fatta beslut baserat på den information som fanns. Men, det saknades någon med medicinsk kompetens att tala med för de som inte har svenska som första språk. 

– Det handlar inte bara om språksvårigheter, utan om skilda villkor och behov. Min utgångspunkt som läkare är att vi måste kunna erbjuda alla invånare en god vård och på lika villkor, utifrån varje individs behov, säger Faraidoun.

En telefonlinje i samarbete med Angereds Närsjukhus

Därför var en telefonlinje en av de första insatserna som Faraidoun ville få igång, där invånare kunde få information om corona på de språk han själv behärskar förutom svenska: persiska och kurdiska. För att nå ut på bästa sätt sökte han stöd och uppbackning, och fann det på Angereds Närsjukhus, Sjukhusen i väster. 

– Vi har ett nationellt folkhälsomål som handlar om god och jämlik hälsa vilket är fokus för hela vår verksamhet. Den här insatsen bidrar starkt till det. Vi hade önskat kunna erbjuda tjänsten på fler språk, men situationen var akut och vi gjorde vad vi hade möjlighet just då, säger Maria Magnusson, verksamhetsansvarig på Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster. 

Telefonlinjen öppnades i början av april och Faraidoun fick över 50 samtal redan det första dygnet. Intresset var stort och Faraidoun lade ner mycket tid på att ge råd och vägledning till de som ringde. Och han vet att hans insatser gjorde skillnad. 

– Det var flera fall där jag under samtal bedömde att personen behövde åka till sjukhus akut, där de sedan blev lagda i respirator. En av dem låg inne i mer än 20 dagar, säger Faraidoun. Möjligheten att få tala med en läkare på sitt eget språk har inneburit en stor trygghet för många. Vinsten kan räknas både i det mänskliga lidande som kunnat undvikas och rent samhällsekonomiskt. Samtalen har hjälpt människor att fatta rätt beslut i en svår situation. 

Dokumentation ger underlag för framtida beredskap

Samtliga samtal dokumenterades översiktligt, till exempel den inringandes bostadsort, ålder och typ av fråga. Telefonen har ringt sammanlagt 680 gånger under perioden. 

– Dokumentationen över hur många som ringde och vad samtalen handlade om är värdefull information som kan användas vid utvärdering och planering för beredskap för framtiden, säger Maria Magnusson.

Telefonlinjen har nu stängt, efter två intensiva månader. Det första akuta läget är passerat och Västra Götalandsregionen har sedan några dagar ett samarbete med en aktör i Stockholm som erbjuder telefonstöd på ett flertal olika språk (08-123 680 00, öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00). 

– Det har varit mycket arbete. Men mitt uppdrag som läkare är att hjälpa. Det handlar om vård på lika villkor – inte bara om språket. Och inte om att avlasta 1177. Utan om att vara tillgänglig för alla invånare, oberoende av deras livssituation, säger Faraidoun.