Pilotprojektet Levnadsvanemottagning Angered startar upp med nyanställd samordnare

Cecilia Hedström, legitimerad dietist, i lövskog, i novembersol.
Cecilia Hedström, legitimerad dietist, samt samordnare för pilotprojektet Levnadsvanemottagning Angered (LeVa-mottagning).

Cecilia är legitimerad dietist och nyanställd på Angereds Närsjukhus, som samordnare för pilotprojektet Levnadsvanemottagning Angered (LeVa-mottagning). Mottagningen ska öppna i januari och ska stötta invånare till mer hälsosamma levnadsvanor.

Cecilia har bland annat jobbat inom det barnmedicinska fältet, på vårdcentraler och med verksamhetsutveckling inom barnhälsovården. Cecilia trivs bäst i skog och mark och vi fick en pratstund med henne under en skogspromenad i närområdet kring sjukhuset.

Kan du berätta lite om vad du ska göra på Angereds Närsjukhus?

- Det är väldigt roligt att få vara del av detta viktiga folkhälsoprojekt! Min uppgift är, förutom att arbeta som dietist, att samordna projektets olika delar och samverka med verksamheter, föreningar och enskilda aktörer i nordöstra Göteborg. Genom att samordna och samverka kan vi nå ut och hjälpa många fler invånare till bättre levnadsvanor och bättre hälsa.

- Levnadsvanemottagningen är tänkt att stödja invånarna till mer hälsosamma levnadsvanor, som ett led i arbetet med att minska ohälsan i Göteborgs nordöstra stadsdelar. Något jag särskilt ser fram emot, längre fram när pandemiläget förbättrats, är att organisera matlagningsträffar. Bra mat och matlagning ska vara roligt!

Mottagningen kommer att ta emot personer som bor i östra Göteborg eller Angered och är över 18 år, eller som är patienter vid Angereds Närsjukhus. Besöken kommer att vara gratis och det kommer att finnas tolk.

- Vi är väldigt glada att Cecilia har kommit till oss. Hennes erfarenhet och djupa kompetens inom vård, folkhälsa och fokus på jämlik vård gör henne till en mycket viktig pusselbit inom projektet, säger Maria Magnusson, verksamhetsansvarig för folkhälsoenheten vid Angereds Närsjukhus/Sjukhusen i väster.

Levnadsvanemottagning Angered öppnar i slutet av januari nästa år. Innan dess kommer du att få höra mer från oss om projektet!