Tillsammans kan vi stoppa könsstympning av flickor och kvinnor

Kajsa tittar in i kameran med allvarlig blick. Hon håller en folder om könsstympning i handen.
Kajsa Paniagua Iacobi, folkhälsoplanerare och samordnare för arbetet mot våld i nära relationer på Sjukhusen i väster.

I Sverige lever uppskattningsvis 40 000-50 000 flickor och kvinnor med konsekvenserna av könsstympning, ett ingrepp som kan leda till trauma, livslång smärta och död. Nu mobiliserar socialförvaltningen Nordost tillsammans med Angereds närsjukhus för att öka kunskapen om problemet och bidra till att stoppa könsstympning av flickor och kvinnor.

- Det handlar om att öka kunskapen om flickors och kvinnors rättigheter, konsekvenserna av könsstympning och svensk lag, säger Jenny Helin, Samordnare Våld i nära relation, Socialförvaltningen Nordost. Det är också viktigt att prata om traditioner, kultur och religion och där spelar kulturtolkarna och hälsoguiderna en viktig roll. 

Förra veckan besökte medarbetare från socialförvaltningen Nordost, kulturtolkar och hälsoguider föreningar, barnavårdscentraler, föräldragrupper med flera. Syftet var att prata med invånare, lyssna på deras funderingar kring könsstympning och berätta vilket stöd som finns att få, både för den som är drabbad av könsstympning och den som känner oro för att någon annan riskerar att utsättas.

- Om alla arbetar tillsammans kan vi stoppa könsstympningen av flickor och kvinnor, säger Kajsa Paniagua Iacobi, folkhälsoplanerare Sjukhusen i väster. Därför är vi särskilt glada att vi har blivit inbjudna till så många verksamheter för att tillsammans prata om denna viktiga fråga.

Det finns hjälp att få

Om du är orolig för att någon ska utsättas för könsstympning finns stöd och hjälp. Har du varit med om könsstympning finns det hjälp att få.

Polisen 114 14, i akut situation 112

Socialkontoret 031-365 00 00

Socialjouren (kvällar, nätter och helger) 031-365 87 00

Hälso- och sjukvård Vårdcentral, mödravårdscentral, gynekologisk mottagning, ungdomsmottagning och barnavårdscentral. Hitta din närmaste vårdkontakt på 1177.se. Du kan också få råd genom att ringa 1177.

Vulvamottagning, Angereds närsjukhus 031-332 69 02. Hjälper till med rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär på grund av könsstympning.

Regionalt stödcentrum heder 020-340 303

Resursteam heder Kontaktas via socialtjänsten, 031-365 00 00. Du behöver inte berätta vem du är. Resursteamen kan möta upp dig på lämplig plats.

Svenska ambassader utomlands Kontaktuppgifter på swedenabroad.se/sv

Kajsa Paniagua Iacobi

Folkhälsoplanerare och samordnare för arbetet mot våld i nära relationer

Telefonnummer