Rapport om cykelskolor visar cykelns betydelse för hållbara samhällen

Två kvinnor med cyklar och cykelhjälm hälsar med näven. I bakgrunden andra cyklister och ett skogsområde.
Deltagare som gått cykelskola i Gårdsten, efter att de cyklat ett cykellopp tillsammans. Till höger, i vit hjälm, är Fabienne Roux, regional projektledare för Frihet på cykel, Cykelfrämjandet.

Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster gav Cykelfrämjandet i uppdrag att undersöka cykelskolornas betydelse i nordöstra Göteborg. Undersökningen resulterade i en rapport, där deltagarna redovisade sitt cyklande efter genomförd kurs. Rapporten visade att de flesta av de tillfrågade deltagarna har fortsatt cykla och att cykling kan bidra till ökad tillit till den egna förmågan, ge mod och stärka sociala nätverk. Nu ska rapporten presenteras på ett tårtkalas på Angereds närsjukhus.

Cykelskolor för nybörjare har funnits i många år i flera av Göteborgs stadsdelar och har kunnat genomföras med stöd av stadsdelarna, regionen, lokala bostadsbolag och Cykelfrämjandet. Rapporten Cykelskolor för hållbara samhällen: en enkätundersökning med deltagare i cykelskolorna i nordöstra Göteborg, handlar om cykelskolorna Göteborgs nordöstra stadsdelar.   

- I rapporten framgår att de flesta av de som intervjuades har fortsatt cykla efter avslutad kurs och att aktiviteten bland annat kan bidra till ökad tillit till den egna förmågan, ge mod att starta andra aktiviteter och stärka sociala nätverk och tillhörighet, säger Fabienne Roux, rapportens huvudförfattare och regional projektledare för Frihet på cykel, Cykelfrämjandet.    

Cykling kan vara en viktig färdighet ur många olika aspekter – för jämlik hälsa, för social och miljömässig hållbarhet, samt som ett verktyg för att främja integration. Rapportens resultat kan kopplas till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av cykelverksamheten och stödja fler nybörjarcyklister i vardagen.

På FN:s världshälsodag, torsdagen den 7 april klockan 14-16, presenteras rapporten och cyklingens hälsofrämjande effekter vid ett rapportsläpp av festligt slag. Evenemanget sker på Angereds närsjukhus och på programmet står bland annat författarsamtal och dialog med kommunpolitiker, representanter från Göteborgs stad och bostadsbolag.

- Vi bjuder in på tårtkalas och vill vid det här tillfället inspirera fler att vara med och driva möjligheter för cyklande i nordost, säger Maria Magnusson, medförfattare till rapporten och verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster. 

Rapporten

Roux F., Magnusson M., Hallmyr M. (2022). Cykelskolor för hållbara samhällen: en enkätundersökning med deltagare i cykelskolor i nordöstra Göteborg (En rapport från Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster). Trollhättan: Angereds närsjukhus/Sjukhusen i väster.

Detta är den första rapporten i rapportserien En rapport från Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster.