Viss planerad vård senareläggs

corona-ikon

Med anledning av covid-19 kommer Angereds Närsjukhus att senarelägga vissa planerade operationer och mottagningsbesök.

Har du en bokad tid?

Är du kallad till sjukhuset men har inte har fått besked om att din bokade tid är inställd? Då ska du komma till sjukhuset som planerat. Undantag: Du som har symtom på luftvägsinfektion ska själv avboka din tid så snart som möjligt.

Du behöver just nu inte betala patientavgift när du avbokar sent.

Är du över 70 år gammal? 

Patienter som är 70 år eller äldre rekommenderas att inte fysiskt besöka sjukhuset om det inte är nödvändigt. Fysiska besök kan, när det är möjligt, ersättas av telefonbesök.

Kontakta din mottagning om du vill ändra ditt besök till ett telefonbesök.